Prezentacja

Na granicy pasji i uzależnienia

Wykład „Na granicy pasji i uzależnienia” - edukacyjna opowieść o uzależnieniach w świetle kryteriów ich rozpoznawania klasyfikacji
Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10.

Cel: Przedstawienie zarysu tematu jakim jest katalog współczesnie występujących uzależnień i kryteriów diagnostycznych.

Odbiorcy: Osoby zainteresowane tematyką uzależnień, organizacje trzeźwościowe, pedagodzy i wychowawcy,
osoby pracujące dziećmi i młodzieżą, lekarze, kuratorzy sądowi, sędziowie, pracownicy pomocy społecznej.

Czas trwania: około 90 minut.
(możliwość indywidulanego dopasowania do grupy dobiorców zakresu treści i długości)